SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

SPC

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM
při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole,
Praha 10, Chotouňská 476
Tel./Fax: +420 274 772 945
E-mail:
spcchotounska@volny.cz

Historie SPC:

Speciálně pedagogické centrum vzniklo v roce 1993 na základě zřizovací listiny MŠMT ČR jako součást tehdejší Pomocné školy, dnes ZŠ speciální. Od svého vzniku se podílí na výchově a vzdělávání dětí s mentální retardací a s poruchami autistického spektra.
Od ledna 2006 je SPC koordinačním pracovištěm péče o klienty s autismem na území hlavního města Prahy.

Klienti SPC:
Jedná se o školské poradenské zařízení, proto je věkové složení klientů od 3 do 26 let. Klienty SPC jsou tedy děti, žáci a studenti od mateřských škol až po studenty škol vysokých, kteří mají diagnostikovánu poruchu autistického spektra nebo mentální retardaci různého stupně.
V širší souvislosti se našimi klienty stávají i jejich rodiče resp. zákonní zástupci, a všichni ti, kteří těmto dětem, žákům a studentům poskytují výchovnou a vzdělávací péči.

Pracovníci SPC:

Mgr. Martina Bezpalcová – vedoucí SPC a psycholog SPC

PhDr. Olga Opekarová, Ph.D. - psycholog SPC
Mgr. Michaela Novotná - speciální pedagog SPC a koordinátor péče o děti s autismem
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. – speciální pedagog SPC

Bc. Marie Magdalena Eibichová  – speciální pedagog SPC

Mgr. Zuzana Bisová - speciální pedagog SPC
Bc. Dagmar Švancarová - sociální pracovník SPC

SPC nabízí:

  • psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku

  • poradenskou a metodickou pomoc pro rodiče

  • individuální předškolní a školní vzdělávání

  • poradenskou a metodickou pomoc učitelům a výchovným pracovníkům škol

  • sociálně právní poradenství tzn. předávání informací v oblasti poskytování sociálních dávek, o sociální pomoci v krizových situacích, zprostředkování kontaktů na organizace a sociální služby zaměřené na cílovou skupinu osob s poruchami autistického spektra rep. s mentální retardací

  • metodické vedení rodičů či zákonných zástupců klientů pro jednání s úřady a institucemi


Jak se k nám dostanete:
Metro Trasa A - stanice Želivského a dále pak autobusem MHD
Autobus č. 199 a 188 do stanice Plaňanská a dále:

  • hlavní branou školy z ulice Chotouňská 476/1

  • obejitím budovy ZŠ Nad Vodovodem zleva, použitím cesty vedoucí kolem pozemku (hřiště) ZŠ, příchod k zadní bráně SZŠ Chotouňská ústící do Malešického parkuUpozornění pro rodiče:

Vážení rodiče,
pokud budete žádat o jakékoliv služby SPC, je nutné zkontaktovat SPC nejméně 2-3 měsíce předem.
Pokud tak neučiníte, nemůžeme vám zaručit, že budete mít potřebná vyšetření včas.

SPC je spádovým pracovištěm pro celé hl. m. Praha.

Objednávky k vyšetření
v SPC jsou přijímány přednostně telefonickou formou (zákonným zástupcem dítěte, žáka či studenta, popř. zletilým studentem) na číslech 274 772 945 nebo 736 623 983.

Vážení rodiče,
nabízíme vám zde k nahlédnutí tzv. Informovaný souhlas , který je zpracován pro potřeby našeho pracoviště.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky