SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Informace pro rodiče

Školy v Chotouňské 476 > Školy při FNKV > Shrnutí

Informace pro rodiče

Rádi bychom Vás informovali o existenci základní a mateřské školy při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.
Naším úkolem je pomoci dětem při výuce, vyplnit jim volný čas a pomoci jim překonat strach z nového, neznámého prostředí.
Věnujeme se všem dětem od tří let věku až do ukončení povinné školní docházky. Ale i dětem mladším můžeme poskytnout naši péči nebo zapůjčit různé hry, hračky apod. Vy, rodiče, můžete Vaše dítě u nás ve škole/školce ponechat po celé dopoledne a to od cca 8.30 až do doby podávání oběda na oddělení. O možnosti odpoledního zajištění školy/školky se můžete domluvit s paní učitelkou na oddělení (v některých dnech zajišťujeme provoz i v dalších hodinách).
Naše paní učitelky mají připraveny spousty zábavných věcí, které dítěti pobyt v alespoň částečně zpříjemní.
Pokud je Vaše dítě pacientem tohoto oddělení, stává se současně i žákem naší školy při nemocnici a bude vyučováno a zabavováno. Prosíme proto Vás, rodiče, abyste si vyžádali informace o probíraném učivu u třídního učitele kmenové školy (a to zvláště u menších dětí) a vybavili ho do nemocnice i potřebnými učebnicemi a pracovními sešity.
Naše škola sice disponuje různými učebními pomůckami včetně učebnic, ale pro děti je vždy lepší pracovat dle vlastních a pokračovat tak plynule v probírané látce.

V případě, že si nepřejete, aby Vaše dítě bylo u nás ve škole vzděláváno, informujte, prosím, naše pedagogy.

Pro jakékoli další informace neváhejte kontaktovat učitelky na oddělení nebo vedení školy.
Jsme tu pro Vás a Vaše dítě.
J

Doufáme, že Vaše dítě bude u nás ve škole spokojeno.

Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ při FNKV


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky