SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Platby za stravné

Školní stravování

INFORMACE PRO RODIČE O PLACENÍ OBĚDŮ

Platby za obědy provádějte na účet školní kuchyně s číslem 2003810024 / 6000
Variabilní symbol strávníka získáte v kanceláři školy u paní I. Horákové.
Prosím, upravte výši platby v trvalém příkazu podle věku Vašeho dítěte.

Záloha na obědy je splatná vždy nejpozději k 20. dni předešlého měsíce.


ÚPRAVA CEN ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
Vzhledem ke zvyšování cen potravin se od 1. září 2020 upravují i ceny obědů. Jediným kriteriem pro stanovení ceny obědů zůstává i nadále věk dítěte a to podle níže uvedené tabulky:

1. kategorie  od 3 do 6 let věku                      
2. kategorie od 7 do 1O let věku............... 32,- Kč/oběd........výše měsíční zálohy = 700,-
3. kategorie od 11 do 14 let věku.............. 34,- Kč/oběd........výše měsíční zálohy = 750,-
4. kategorie od 15 let výše.........................37,- Kč/oběd.......výše měsíční zálohy = 800,-

Zálohové platby za obědy:
Výše zálohy se stanovuje podle věku dítěte:


Prosím, upravte výši platby v trvalém příkazu podle věku Vašeho dítěte.

Možnost odběrů obědů pro cizí strávníky:

  • novinka pro letošní rok!!

  • oběd bude vydán do přinesených nádob vždy od 11:00 do 11:30 hodin!

  • cena za oběd je 78,00 Kč v hotovosti v kanceláři školní kuchyně


V Praze dne 7.9.2020


Šárka Jelínková
Hospodářka školní jídelny

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky