SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Školní družina

V současné době, kdy platí mimořádná opatření přijatá vládou ČR, je provoz školní družiny značně redukován. Podrobnosti naleznete na úvodní stránce této webové prezentace školy!!!

Do školní družiny jsou přednostně zařazovány jen děti zaměstnaných rodičů, resp. rodičů samoživitelů. V případě, že kapacita školní družiny nebude vyčerpána, budou volná místa nabídnuta dalším zájemcům.

Platba za školní družinu
Na základě rozhodnutí vedení školy se stanovuje platba za školní družinu následovně:

Při docházce dítěte pouze do ranní družiny                                             50,- Kč/měsíc.
Při docházce dítěte do družiny v ranních o odpoledních hodinách   200,-/měsíc.

Ve výjimečných případech individuálně dle domluvy.

Platbu zasílejte na č. ú. 2003810008/6000 pod variabilním symbolem vašeho dítěte.
Platbu provádějte za každé pololetí.

Školní družina při Základní škole speciální:

Školní družina
nabízí smysluplné využití volného času v odpoledních hodinách.
Ve letošním školním roce

  • je šest oddělení školní družiny

  • ranní družina je otevřena v pracovních dnech od 6:30 do 7:40 hod.

  • od 12:00 do 13:00 jsou děti ve sběrných družinách

  • hlavní činnost školní družiny probíhá v době od 13:00 do 15:00 hod.

  • odpoledníí školní družina končí v 17:00 hodin


Struktura:
Struktura družiny je rozdělena na jednotlivé činnosti.

  • odpočinkové

  • zájmové a rekreační

  • přípravu na vyučování

  • jiné činnosti

Náplň školní družiny je koncipována dle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky