SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Školní družina

Platba za školní družinu
Na základě rozhodnutí vedení školy se stanovuje platba za školní družinu následovně:

Při docházce dítěte pouze do ranní družiny                                             50,- Kč/měsíc.
Při docházce dítěte do družiny v ranních o odpoledních hodinách   200,-/měsíc.

Ve výjimečných případech individuálně dle domluvy.

Platbu zasílejte na č. ú. 2003810008/6000 pod variabilním symbolem vašeho dítěte.
Platbu provádějte za každé pololetí.


Školní družina při Základní škole speciální:

Školní družina
nabízí smysluplné využití volného času v odpoledních hodinách.
Ve letošním školním roce

  • jsou čtyři oddělení školní družiny

  • v každém oddělení jsou vždy dva vychovatelé

  • ranní družina je otevřena v pracovních dnech od 6:30 do 7:30 hod.

  • od 12:00 do 13:00 jsou děti ve sběrných družinách

  • hlavní činnost školní družiny probíhá v době od 13:00 do 15:00 hod.

  • odpoledníí školní družina končí v 17:00 hodin


Kontaktní telefon:
+420 739 058 179 nebo +420 728 829 060

Struktura:
Struktura družiny je rozdělena na jednotlivé činnosti.

  • odpočinkové

  • zájmové a rekreační

  • přípravu na vyučování

  • jiné činnosti

Náplň školní družiny je koncipována dle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky