SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Povinné údaje

Na této stránce jsou uvedeny povinné údaje podle Vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění účinném k 16. 12. 2008.

1. Název
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476
2. Důvod a způsob založení

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.
Zřizovatelem školy je hlavní město Praha

3. Organizační struktura
Organizace školy v roce 2016
4. Kontaktní spojení
Poštovní: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Praha 10, Chotouňská 476/1, Praha 10 Malešice, PSČ 108 00
Adresa pro osobní návštěvy  stejná jako poštovní adresa
Úřední hodiny:  V pracovních dnech školního roku od 6:30 do 17:00 hodin
Konzultační hodiny pedagogů jen po předchozí domluvě
SPC a kancelář školní kuchyně také po předchozí domluvě
Telefonní čísla:

Vedení školy  274 774 948
Kancelář školy  274 772 936
Školní kuchyně 274 772 999
SPC školy  274 772 945

Čísla faxu: Fax škola nemá
Adresa internetové stránky: www.chotounska.cz
Adresa e-podatelny: sps.chotounska@zris.mepnet.cz
Další elektronické adresy: pomocnaskola@volny.cz  kancelář školy)
5. Případné platby lze poukázat:
Číslo účtu školy 2003810008/6000
Platby za školní družinu 2003810008/6000
Platby za stravování  2003810024/6000
6. IČ
IĆ  70835578
IZO školy  600021360
7. DIČ
Nejsme plátci DPH
8. Dokumenty
Seznam hlavních dokumentů:
Školní řád
Řád školní jídelny
Školní vzdělávací program
Výroční zprávy školy
Rozpočty
9. Žádosti o informace
Žádosti o informace posílejte na e-podatelnu
10. Příjem žádostí a dalších podání
Poštou :na adresu školy (adresovat např. řediteli školy apod.)
Elektronicky: na e-podatelnu
11. Opravné prostředky
Škola aktuálně nemá žádné opravné prostředky
12. Formuláře
Škola aktuálně nepoužívá žádné formuláře
13. Popis postupů návody pro řešení
14. Předpisy
Nejdůležitější předpisy:   Školský zákon (Zákon č. 561/2004 Sb.)
Vydané předpisy:   Řád školy a Řád školní jídelny
15. Úhrady za poskytované informace
Sazebník úhrad za poskytování informací:  Škola nemá
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:
16. Licenční smlouvy
Vzory licenčních smluv:  Škola v současné době žádné nemá
Výhradní licence :  Škola v současné době žádné nemá
17. Výroční zprávy:
Výroční zprávy školy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy resp. zde

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky