SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Mateřská škola při FNKV

Školy v Chotouňské 476 > Školy při FNKV > Shrnutí

Mateřská škola při FNKV

Hlavním smyslem existence MŠ při FNKV je zajištění psychické pohody dětí – malých pacientů a podpora ozdravného procesu u dítěte po stránce tělesné, ale i duševní.
MŠ působí na třech odděleních nemocnice – dětské plastické chirurgii, dětské interně a na klinice popálenin. Výchovně vzdělávací činnost MŠ vychází ze školního vzdělávacího plánu a je přizpůsobována možnostem a schopnostem hospitalizovaných dětí.
Do péče speciálním pedagogům jsou zahrnovány všechny hospitalizované děti předškolního věku (2-7 let), samozřejmě na základě souhlasu lékařů a zákonného zástupce. Zvláštní důraz je kladen na péči o malé pacienty, kteří jsou hospitalizováni bez doprovodu zákonného zástupce.
Rozsah činností dítěte v MŠ stanoví vždy ošetřující lékař dle zdravotního stavu dítěte.
Zdravotnický personál a pedagogičtí pracovníci spolu úzce spolupracují a zajišťují tak návaznost léčebného i pedagogického působení. Učitelé MŠ pomáhají dětem s adaptací na nové, dětem mnohdy neznámé, prostředí a snaží se předejít strhujícím zážitkům. Při pobytu dětí v MŠ je třeba vždy rozvíjet činnosti dětem známé a příjemné a také zajišťovat optimistickou a veselou atmosféru.
Program MŠ je organizován převážně v odpoledních hodinách.
Formy zaměstnání dětí:

  • individuální u lůžka dítěte

  • v dětském kolektivu v herně

Herny MŠ jsou vybaveny didaktickými a audiovizuálními pomůckami, společenskými hrami, různými typy hraček, notebooky a výtvarným materiálem.
Děti vyrábí rozmanité výrobky a kreslí výkresy, které pak zdobí herny nebo dělají radost rodičům.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky