SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

GDPR

Naše škola spolupracuje při zajišťování ochrany osobních údajů všech svých zaměstnanců i žáků se společností BDO Advisory s.r.o. . Pověřencem pro ochranu osobních údajů naší školy je paní Mgr. Eva Šmídová.

Kontakty:   Moore Czech Republic, s. r. o.
                Karolinská 661/4
                186 00, Praha 8
                tel.:          
+420 777 291 068
             
  e-mail:      consultant@moore-czech.cz

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

Etická linka whistleblowing


Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476
v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, umožňuje oznamovatelům podat oznámení o svém důvodném podezření na jednání (včetně protiprávních skutků či neetického chování), které by mohlo být v rozporu s obecnými právními předpisy či závaznými interními normami naší organizace.
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 se zavazuje poskytnout oznamovateli ochranu před negativními důsledky vyjma případů, že podání nebylo učiněno v dobré víře, či bylo použito vědomě nepravdivých či zavádějících informací nebo došlo k zapojení samotného oznamovatele do nezákonného či neetického jednání.

Úplné znění dokumentu je k dispozici zde:


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky