SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Zápis do ZŠ Speciální

Vážení rodiče,
vedení školy oznamuje, že v souladu s Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisu k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 (Celé znění zde), bude zápis do prvního ročníku naší školy probíhat distanční formou (tzn. bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců).

K zápisu, prosím, přiložte:

 •  Rodný list dítěte

 •  Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

 •  Doporučující posouzení SPC/PPP k zařazení žáka do základní školy speciální

 •  Přihlášku ke vzdělávání  - (Přihláška je ke stažení ve formátu .pdf zde

 • Informovaný souhlas zákonného zástupce   (Dokument je ke stažení ve formátu .pdf  zde)


Při odkladu povinné školní docházky, prosím, přiložte:

 •  Doporučení školského poradenského zařízení (příslušná speciálně pedagogická centra)

 •  Doporučení odborného resp. dětského lékaře

 •  Žádost o odklad povinné školní docházky - (Tiskopis je ke stažení ve formátu .pdf zde)


Výše uvedené podklady bude škola přijímat pouze poštou (doporučená zásilka) nebo datovou schránkou v termínu od 1. do 15. dubna 2020.


V případě zájmu o zařazení žáka do 1. ročníku základní školy speciální převyšující kapacitu školy budou přednostně přijímáni žáci podle následujících podmínek:

 • trvalé bydliště v Praze

 • stupeň a míra postižení podle doporučení SPC (stupně středně těžké a těžké mentální postižení a PAS)

 • školní zralost


V případě splnění daných podmínek žáky, jejichž počet převyšuje kapacitu školy, bude přistoupeno k losování.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky