SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Kalendárium

Školní rok 2019-2020

Měsíc

Datum a popis uskutečněných akcí

Vysvětlivky:

Září

1. IX. .2020   Záhájení vyučování v l. pololetí školního roku 2020-2021

Říjen

28. X. 2020   Státní svátek České republiky
29. a 30. X. 2020
 Podzimníí prázdniny

Škola bude uzavřena!
Škola bude uzavřena!

Listopad

17. XI. 2020 Státní svátek České republiky

Škola bude uzavřena!

Prosinec

21.  a 22. XII. 2020 - Volné dny (Opatření vlády ČR ze dne 15. XII. 2020)
23. XII. 2020 - 3. I. 2021
  
Vánoční prázdniny

Škola bude uzavřena!
Škola bude uzavřena!

Ledna

4. I. 2021   Zahájení vyučování po Vánočních prázdninách
28. I. 2021
 Ukončení I. pololtetí školního roku 2020-2021
29. I. 2021 Jednodenní pololetní prázdniny

Škola bude otevřena od 07:45 hodin!!
Bude vydáno vysvědčení za 1. pololetí
Škola bude uzavřena!

Únor

Březen

1. III. 2021  Odevzdání přihlášek do denní formy studia na  konkrétní střední školu
1. - 7. III. 2021  
Jarní prázdniny


Škola bude uzavřena!

Duben

1. IV. 2021   Velikonoční prázdniny
2. IV. 2020  
"Velký pátek", tzv. ostatní svátek ČR dle zákona č. 245/2000 Sb.
4. IV. 2021
"Velikonoční pondělí", Státní svátek ČR dle zákona č. 245/2000 Sb.

Škola bude uzavřena!
Škola bude uzavřena!
Škola bude uzavřena!

Květen

Červen

30. VI. 2021  Ukončení II. pololtetí školního roku 2020-2021

Bude vydáno vysvědčení za 2. pololetí

Červenec - Srpen

1. VII. 2021 - 31. VIII. 2021

Škola bude uzavřena!

Výše uvedená tabulka je zpracována podle materiálu "Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích", č. j.: MSMT-2939/2018-3, ze dne 19. února 2018

Bližší informace poskytnou pracovníci školy nebo je lze také získat na oddělení koncepce vzdělávací soustavy MŠMT ČR (tel. 234811508).

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky