SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Kalendárium

Školní rok 2022 / 2023

Měsíc

Datum a popis uskutečněných akcí

Vysvětlivky:

Září

1. IX. .2022   Záhájení vyučování v l. pololetí školního roku 2022-2023
28. IX. 2022  
Státní svátek České republiky

Škola se otevírá v 06:30 hodin
Škola bude uzavřena!

Říjen

26. - 27. X. 2022   Podzimní prázdniny
28. X. 2022 Státní svátek České republiky

Škola bude uzavřena!
Škola bude uzavřena!

Listopad

17. XI. 2022 Státní svátek České republiky
1
8. XI. 2022  Ředitelské volno

Škola bude uzavřena!
Škola bude uzavřena!

Prosinec

23. XII. 2022 - 2. I. 2023  Vánoční prázdniny

Škola bude uzavřena!

Ledna

3. I. 2023  Zahájení výuky po vánočních prázdninách
31. I. 2023
 Ukončení I. pololtetí školního roku 2022-2023


Bude vydáno vysvědčení za 1. pololetí

Únor

3.  II. 2023 Jednodenní pololetní prázdniny
6. II.. - 12. II. 2023 Jarní prázdniny

Škola bude uzavřena!
Škola bude uzavřena!

Březen


Duben

6. IV. 2023   Velikonoční prázdniny
7. IV. 2023   Státní svátek České republiky
10. IV. 2023   Státní svátek České republiky

Škola bude uzavřena!
Škola bude uzavřena!
Škola bude uzavřena!

Květen

Červen

30. VI. 2023  Ukončení II. pololtetí školního roku 2022-2023

Bude vydáno vysvědčení za 2. pololetí

Červenec - Září

1. VII. - 3. IX.. 2023 - Letní prázdniny
4. IX. 2023 - Zahájení školního roku 2023- 2024

Škola bude uzavřena!

Výše uvedená tabulka je zpracována podle materiálu "Organizace školního roku 2022/2023 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích", č. j.: MSMT-12071/2022-1, ze dne 16. května 2022.

Bližší informace poskytnou pracovníci školy nebo je lze také získat na oddělení koncepce vzdělávací soustavy MŠMT ČR (tel. 234811508).

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky