SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Kalendárium

Školní rok 2021-2022

Měsíc

Datum a popis uskutečněných akcí

Vysvětlivky:

Září

1. IX. .2020   Záhájení vyučování v l. pololetí školního roku 2021-2022
28. IX. 2021  
Státní svátek České republiky

Škola se otevírá v 07:45 hodin
Škola bude uzavřena!

Říjen

27. X. 2021   Podzimní prázdniny
28. X. 2021   Státní svátek České republiky
29. X. 2021   
Podzimní prázdniny

Škola bude uzavřena!
Škola bude uzavřena!
Škola bude uzavřena!

Listopad

17. XI. 2021 Státní svátek České republiky

Škola bude uzavřena!

Prosinec

23. XII. 2021 - 2. I. 2022  Vánoční prázdniny

Škola bude uzavřena!

Ledna

3. I. 2022   Zahájení výuky po vánočních prázdninách
31. I. 2022
 Ukončení I. pololtetí školního roku 2021-2022


Bude vydáno vysvědčení za 1. pololetí

Únor

4. II. 2022 Jednodenní pololetní prázdniny

Škola bude uzavřena!

Březen


14. - 20. III. 2022  
Jarní prázdniny


Škola bude uzavřena!

Duben

14. IV. 2022   Velikonoční prázdniny
15. IV. 2022   Státní svátek České republiky
18. IV. 2022   Státní svátek České republiky

Škola bude uzavřena!
Škola bude uzavřena!
Škola bude uzavřena!

Květen

Červen

30. VI. 2022  Ukončení II. pololtetí školního roku 2021-2022

Bude vydáno vysvědčení za 2. pololetí

Červenec - Srpen

1. VII. - 31. VIII. 2022 - Letní prázdniny


Škola bude uzavřena!

Výše uvedená tabulka je zpracována podle materiálu "Organizace školního roku 2021/2022 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích", č. j.: MSMT-5214/2020-3, ze dne 13. února 2020.

Bližší informace poskytnou pracovníci školy nebo je lze také získat na oddělení koncepce vzdělávací soustavy MŠMT ČR (tel. 234811508).

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky