SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Kalendárium

Školní rok 2019-2020

Měsíc

Datum a popis uskutečněných akcí

Vysvětlivky:

Září

2. IX. .2019   Záhájení vyučování v l. pololetí školního roku 2019-2020
25. IX. 2019  
"Ředitelské volno"


Škola bude uzavřena!

Říjen

28. X. 2019   Státní svátek České republiky
29. a 30. X. 2019
 Podzimníí prázdniny
31. X. 2019  
"Ředitelské volno"

Škola bude uzavřena!
Škola bude uzavřena!
Škola bude uzavřena!

Listopad

1. XI. 2019    "Ředitelské volno"

Škola bude uzavřena!

Prosinec

23. XII. 2019 - 3. I. 2020   Vánoční prázdniny

Škola bude uzavřena!

Ledna

6. I. 2020   Zahájení vyučování po Vánočních prázdninách
30. I. 2020
 Ukončení I. pololtetí školního roku 2019-2020
31. I. 2020 Jednodenní pololetní prázdniny


Bude vydáno vysvědčení za 1. pololetí
Škola bude uzavřena!

Únor

24. II. 2020 - 1. III. 2020   Jarní prázdniny pro Prahu 10

Škola bude uzavřena!

Březen

1. III. 2020  Odevzdání přihlášek do denní formy studia na  konkrétní střední školu

Duben

9. IV. 2020   Velikonoční prázdniny
10. IV. 2020  
"Velký pátek", tzv. ostatní svátek ČR dle zákona č. 245/2000 Sb.
13. IV. 2020
"Velikonoční pondělí", Státní svátek ČR dle zákona č. 245/2000 Sb.
15. IV. 2020  Zápis do ZŠ Speciální
16. IV. 2020  Přijímací řzení do praktické školy jednoleté

Škola bude uzavřena!
Škola bude uzavřena!
Škola bude uzavřena!
od 9:00 do 11:00 v Chotouňské 476
od 9:00 do 11:00 v Chotouňské 476

Květen

Červen

1. VI. 2020   Otevření školy
30. VI. 2020
 
Ukončení II. pololtetí školního roku 2019-2020

Škola bude otevřena od 7:45 hodin
Bude vydáno vysvědčení za 2. pololetí

Červenec - Srpen

1. VII. 2020 - 31. VIII. 2020

Škola bude uzavřena!

Výše uvedená tabulka je zpracována podle materiálu "Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích", č. j.: MSMT-2939/2018-3, ze dne 19. února 2018

Bližší informace poskytnou pracovníci školy nebo je lze také získat na oddělení koncepce vzdělávací soustavy MŠMT ČR (tel. 234811508).

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky