SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Odhlašování obědů

Školní stravování

Odhlašování obědů do konce školního roku -  červen 2019.

    Upozorňujeme rodiče, že poslední odhlášky obědů pro letošní rok jsou dne 21. června 2019 do 14.00 hodin. Pokud strávník onemocní v době od 24. 28. června 2019 bude mu oběd vydán do přinesené nádoby. Dřívější odhlášky potřebujeme z důvodu vracení přeplatků stravného.

Přejeme hezké prožití  prázdnin a těšíme se  na Vás v novém školním  roce.         

                                                                                              Jana  H e r v e r t o v á

                                                                                                         ved.ŠJ

V Praze dne 17.06.2019

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ :

Odhlašování obědů je možné provést dvěma způsoby:

  • telefonicky na čísle 274 774 999 (zde je k dispozici i záznamník!)

  • na adrese obedy@chotounska.cz


Důležité upozornění:

  • odhlášení proveďte NEJPOZDĚJI do 8:00 hodin dne, kdy žák oběd neodebere

  • prosím, vždy uvádějte jméno žáka, třídu a předpokládanou dobu nepřítomnosti

  • informujte hospodářku školní kuchyně o nástupu žáka (tzn. strávníka) po absenci do školy!

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky