SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Řád šk.jídelny

Školní stravování

Provozní rád školní jídelny:

 • školní jídelna je v provozu od 11.45 14:30 hod.

 • dozor ve školní jídelní zajištují pedagogičtí pracovníci školy, případní jiní zaměstnanci školy:

 i. vydávají pokyny k zajištění kázní žáků, hygienických a stravovacích návyků,
 ii. sledují dodržování jídelníčků, sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů apod.,
 iii. sledují odevzdávání použitého nádobí,
 iv. zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny.

 • běžný úklid během provozní doby zajištují v jídelně pracovníci ŠJ

 • úklid po skončení provozní doby zajišťuje škola

 • strávníkům je vydáván kompletní oběd, včetně moučníků, kompotů, salátů

 • na každý týden je vyvěšen jídelníček u vchodu do školní jídelny resp. na webové stránce školy

 • jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin

 • placení stravného se provádí bezhotovostním převodem na účet školy (35-291774339/0800 a s přiděleným variabilním symbolem) v předem určené době,

 • odhlašování obědů se provádí elektronickou poštou, telefonicky nebo osobně nejpozději do 8 hodin  

      neodhlášený oběd je strávníkovi účtován!

 • vyúčtování stravného se provádí bezhotovostně na účty strávníků 2krát ročně, tzn. v červenci a v prosinci

 • dotazy, připomínky, případné problémy oznamte přímo v kanceláři vedoucí ŠJ


Jana Hervertová - vedoucí šk.jídelny                                                        

PhDr. Josef Novotný, CSc
. -   ředitel školy

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky