SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

ZÁPIS DO ZšS

Školy v Chotouňské 476

Zápis do ZŠ speciální

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje ředitel školy „Zápis do Základní školy speciální, Praha 10, Chotouňská 476" :

Termín: Úterý 11. dubna 2023 od 9:00 do 11:00 hodin
Místo konání: Střední škola, Základní, škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

Školní vzdělávací program naší školy je koncipován pro žáky se středně těžkým mentálním postižením a těžkým mentálním postižením a autismem.

Vážení rodiče,
k zápisu, prosím, přineste:


Při odkladu povinné školní docházky, prosím, přiložte:

  • Doporučení školského poradenského zařízení (příslušná speciálně pedagogická centra)

  • Doporučení odborného , resp. dětského lékaře

  • Žádost o odklad povinné školní docházky (Tiskopis ke stažení ve formátu .pdf)V případě zájmu o zařazení žáka do 1. ročníku základní školy speciální převyšující kapacitu školy budou přednostně přijímáni žáci podle následujících podmínek:

  • Výše stupně a míra postižení podle doporučení SPC

  • Školní zralost


UPOZORNĚNÍ:
V případě, že kritéria pro přijetí splní více žáků, než je kapacity školy, bude přistoupeno k losování.  
Zákonní zástupci mají možnost nahlížet do spisu svého dítěte.
Zákonní zástupci žáků, kteří se odvolali proti rozhodnutí o nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání, mají právo seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v ředitelně školy v pracovní dny od 12. 6. 2023 do 16. 6. 2023 v době od 8:00 do 13: 00 hodin.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky