SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Přijímací řízení - Praktická škola jednoletá

Přijímací zkoušky do Praktické školy jednoleté
Přihlášení uchazeči o studium na naší praktické škole  budou o přesném termínu přijímací zkoušky písemně vyrozuměni.

Kritéria pro přijetí žáků ke studiu
Praktická škola jednoletá:
1. podání přihlášky ke studiu do 1. 3. 2021
2.  úspěšné složení přijímacích zkoušek
3.  ke studiu budou žáci přijímáni podle pořadí na základě bodového zisku
3.  získání doložky min. základy vzdělání
4.  kapacita školy

Bodové hodnocení přijímacích zkoušek:
0 bodů - zadání úkolu nesplnil
1 bod - zadání úkolu splnil s podporou
2 body  - zadání úkolu splnil se slovní podporou
3 body - zadání úkolu splnil samostatně

Celkem je možné získat max. 18 bodů.
Bodový limit pro úspěšné složení přijímacích zkoušek je 8 bodů.

Okruhy pro přijímací zkoušky:
1. čtenářská gramotnost
2. matematická gramotnost
3. základy grafomotoriky, psaní
4. kognitivní schopnosti
5. motorické dovednosti

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky