SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Otevření školy

OZNÁMENÍ

Provoz školy od 1. června 2020
Školní budova bude na základě Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 25. 5. 2020, pro žáky otevřena od pondělí 1. června 2020 vždy od 07:45 maximálně do 14:00 hodin.

  • Příchod žáků je umožněn od 7:45 do 8:00 hodin

  • Před vstupem do školní budovy bude žákům změřena teplota

  • Žáci nesmí vykazovat příznaky akutního onemocnění dýchacích cest

  • Rodičům nebude umožněn vstup do budovy školy

  • Rodiče mají povinnost odevzdat vyplněné čestné prohlášení, v němž potvrzují, že jsou si vědomi zvýšeného epidemiologického rizika

  • Žáky u vchodu převezmou pedagogičtí pracovníci školy

  • Po dezinfekci rukou budou žáci odvedeni učiteli do tříd

  • Žáci budou domů odcházet podle rozvrhu hodin, přičemž žáci, jejichž rodiče jsou zaměstnáni, mohou setrvat ve škole nejdéle do 14:00 hodin

  • Žáky předají rodičům pedagogičtí pracovníci školy


Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení je k dispozici zde:

Čestné prohlášení je k dispozici na webu MŠMT ČR v sekci Manuály ke stažení a ve třetím řádku s názvem Základní školy speciální a školy a třídy zřízené podle paragrafu 16, odstavec 9, strana 8-9(URL) a nebo přímo k tisku zde:

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky