SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

VÁŽENÍ RODIČE,
NA ZÁKLADĚ NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR
BUDE OD 11. BŘEZNA 2020 DO ODVOLÁNÍ
NAŠE ŠKOLA UZAVŘENA!
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Vážení rodiče,
  na základě dokumentu MŠMT ČR s názvem  "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020" (viz. str.8) ze dne 30. 4. 2020 vám vedení školy oznamuje, že "ZŠ/třídy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku."

  V souladu s výše uvedeným sdělením vám vedení školy oznamuje, že v průběhu letních prázdnin školního roku 2019/2020 nebude v provozu plánovaná školní družina.

  Rád bych touto cestou poděkoval všem rodičům za spolupráci s pedagogickými pracovníky školy v průběhu vzdělávání našich žáků. Zároveň si vám dovoluji popřát pevné zdraví a hodně sil v této mimořádné době.

                                                                                                                     

Mgr. Roman Vacho

ředitel školy

V Praze dne 11. května 2020

Žáci přijatí do 1. třídy základní školy speciální pro školní rok 2020/2021

Vedení školy, v souladu se směrnicemi GDPR, uveřejňuje seznam přijatých žáků bez uvedení jmen zde:

KONTAKTNÍ ÚDAJE PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOLY:

Po dobu uzavření školy bude budova školy otevřena každý všední den od 9:00 hodin do 14:00 hodin. S dotazy se na nás obracejte na telefonních číslech 274 774 948 a 274 772936 nebo na e-mailu: pomocnaskola@volny.cz .

Adresy školy:

  • Základní škola speciální a Praktická škola jednoletá sídlí:

    Chotouňská 476, Praha 10 – Malešice, PSČ 108 00

  • Mateřská škola a Základní škola při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady sídlí:

    Šrobárova 50, Praha 10, PSČ 100 34

Zřizovatel:     Magistrát hlavního města Prahy

Vedení škol:
   
Ředitel škol:                             Mgr. Roman Vacho
    
Statutární zástupce ředitele:  PhDr. Kateřina Saláková
       Zástupce ředitele:             Mgr. Romana
Niklová (pro školy při FNKV)
   
Hospodářka:                           Iveta Horáková
    Hospodářka škol. kuchyně:   Jana Hervertová        

Kontakty:
   
Ředitelna:                          tel./fax:+420 274 774 948
                                              
  e-mail:  sps.chotounska@zris.mepnet.cz

    Kancelář školy:                  
tel.:     +420 274 772 936
                                               e-mail:
pomocnaskola@volny.cz
    Kancelář školní kuchyně:   
tel.:     + 420 274 774 999 nebo + 420 736 483 507
                                               e-mail:
obedy@chotounska.cz
    SPC:                                   
tel.:    +420 274 772 945
                                               e-mail:   
spcchotounska@volny.cz
    Škola FNKV:                        
tel.:    +420 736 483 508
                                              
    e-mail:
skolaFNKV@chotounska.cz
    ID datové schránky:            
zrwwicc

Personální obsazení funkcí
:
     
Vedoucí školní družiny: Ing. et Bc. Jaroslava Deutschová
    Preventista BOZP:         Mgr. Iva Chalašová
    Preventista PO:             Mgr. Iva Chalašová
    Prevence sociálně-patologických jevů:    Mgr. Iva Chalašová
    Výchovný poradce:        Mgr. Ivana Čížková (
ivana.cizkova@chotounska.cz)  


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky