SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Žáci přijatí do 1. třídy základní školy speciální pro školní rok 2020/2021

Vedení školy, v souladu se směrnicemi GDPR, uveřejňuje seznam přijatých žáků bez uvedení jmen zde:

KONTAKTY PO DOBU LETNÍCH PRÁZDNIN:

Po dobu letních prázdnin bude v budova školy služba každý pracovní den od 9:00 hodin do 14:00 hodin. S dotazy se na nás obracejte na telefonních číslech 274 774 948 a 274 772936 nebo na e-mailu: pomocnaskola@volny.cz .

Adresy školy:

  • Základní škola speciální a Praktická škola jednoletá sídlí:

    Chotouňská 476, Praha 10 – Malešice, PSČ 108 00

  • Mateřská škola a Základní škola při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady sídlí:

    Šrobárova 50, Praha 10, PSČ 100 34

Zřizovatel:     Magistrát hlavního města Prahy

Vedení škol:
   
Ředitel škol:                             Mgr. Roman Vacho
    
Statutární zástupce ředitele:  PhDr. Kateřina Saláková
       Zástupce ředitele:             Mgr. Romana
Niklová (pro školy při FNKV)
   
Hospodářka:                           Iveta Horáková
    Hospodářka škol. kuchyně:   Jana Hervertová        

Kontakty:
   
Ředitelna:                          tel./fax:+420 274 774 948
                                              
  e-mail:  sps.chotounska@zris.mepnet.cz

    Kancelář školy:                  
tel.:     +420 274 772 936
                                               e-mail:
pomocnaskola@volny.cz
    Kancelář školní kuchyně:   
tel.:     + 420 274 774 999 nebo + 420 736 483 507
                                               e-mail:
obedy@chotounska.cz
    SPC:                                   
tel.:    +420 274 772 945
                                               e-mail:   
spcchotounska@volny.cz
    Škola FNKV:                        
tel.:    +420 736 483 508
                                              
    e-mail:
skolaFNKV@chotounska.cz
    ID datové schránky:            
zrwwicc

Personální obsazení funkcí
:
     
Vedoucí školní družiny: Ing. et Bc. Jaroslava Deutschová
    Preventista BOZP:         Mgr. Iva Chalašová
    Preventista PO:             Mgr. Iva Chalašová
    Prevence sociálně-patologických jevů:    Mgr. Iva Chalašová
    Výchovný poradce:        Mgr. Ivana Čížková (
ivana.cizkova@chotounska.cz)  


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky