SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

ZÁPIS do ZŠ Speciální

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje ředitel školy „Zápis do Základní školy speciální, Praha 10, Chotouňská 476" :

Termín: Středa 15. dubna 2020 od 9:00 do 11:00 hodin

Místo konání: Střední škola, Základní, škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

K zápisu si přineste:

  • Rodný list dítěte

  • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

  • Zprávy z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření

  • Doporučující posouzení SPC/PPP k zařazení žáka do základní školy speciální

  • Přihlášku ke vzdělávání  - je možno ji vyplnit i při zápisu   (Přihláška je ke stažení ve formátu .pdf zde)


Při odkladu povinné školní docházky se též dostavte k zápisu ve výše uvedeném termínu.
S sebou přineste, prosím:

  • Doporučení školského poradenského zařízení (příslušná speciálně pedagogická centra)

  • Doporučení odborného resp. dětského lékaře 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky