SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Odhlašování obědů

Školní stravování

Odhlášení obědů do konce školního roku 2017/2018

Upozorňujeme rodiče a zaměstnance školy, že poslední odhlášky obědů jsou možné jen do pondělí 25. června 2018 do 08:00 hodin. Pokud strávník onemocní v době od 26. do 28. června 2018, bude mu oběd vydán do přinesené nádoby. Dřívější odhlášky obědů potřebujeme z důvodu vracení přeplatků stravného.
Přejeme hezké prázdniny a v září na shledanou.

Jana Hervertová
Vedoucí ŠJ

Pravidla dhlášení obědů ve  školním roce 2017/2018

Upozorňujeme rodiče žáků i zaměstnance školy, že odhlášení strávníka je potřeba nahlásit nejpozději do 8:00 hodin do kanceláře školní kuchyně, a to v den, kdy strávník onemocní. Pokud strávník onemocní či bude nucen opustit školu ve dni, kdy oběd nebyl řádně odhlášen, bude tento oběd vydán do přinesených nádob. V případě, že žák (strávník) bude nepřítomen ve školním vyučování a nebude řádně odhlášen ze školního stravování, bude mu účtována cena neodebraného oběda v plné výši, což je cca. 66,- Kč.
                                                                                                                                              Jana  H e r v e r t o v á
                                                                                                                                                         vedoucí ŠJ

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ :

Odhlašování obědů je možné provést dvěma způsoby:

  • telefonicky na čísle 274 774 999 (zde je k dispozici i záznamník!)

  • na adrese obedy@chotounska.cz


Důležité upozornění:

  • odhlášení proveďte NEJPOZDĚJI do 8:00 hodin dne, kdy žák oběd neodebere

  • prosím, vždy uvádějte jméno žáka, třídu a předpokládanou dobu nepřítomnosti

  • informujte hospodářku školní kuchyně o nástupu žáka (tzn. strávníka) po absenci do školy!

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky