SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Výchovný poradce školy

INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ
Školní rok 2017/2018

Toto jsou obecné informace:

  • pro první kolo příjímacího řízení může žák podat 2 přihlášky

  • žáci obdrží přihlášku na začátku února

  • přihláška musí být lékařsky potvrzena

  • přihlášky si odnášení žáci (rodiče žáků) do nové školy sami - termín odevzdání bude upřesněn

  • do 10 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí musí žák (rodič žáka) zaslat řediteli nové školy tzv. ZÁPISOVÝ LÍSTEK

  • zápisový lístek obdrží žák na základní škole během měsíce března

  • pokud žák nezašle zápisový lístek, může být jeho místo na nové škole obsazeno jiným žákem

  • zápisový lístek nelze vzít zpět (s výjimkou, kdy jej uchazeč bere zpět pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání proti nepřijetí úspěšné)

Vaše případné dotazy a konkrétní informace s rodiči žáků naší školy projedná výchovná poradkyně školy Mgr. Ivana Čížková během prvního pololetí školního roku 2017/2018.
Tyto případné konzultace si prosím domluvte s výchovnou poradkyní školy ( ivana.cizkova@chotounska.cz )


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky