SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Kalendárium

Školní rok 2019-2020

Měsíc

Datum a popis uskutečněných akcí

Vysvětlivky:

Září

2. IX. .2019   Záhájení vyučování v l. pololetí školního roku 2019-2020
25. IX. 2019  
"Ředitelské volno"


Škola bude uzavřena!

Říjen

28. X. 2019   Státní svátek České republiky
29. a 30. X. 2019
 Podzimníí prázdniny
31. X. 2019  
"Ředitelské volno"

Škola bude uzavřena!
Škola bude uzavřena!
Škola bude uzavřena!

Listopad

1. XI. 2019    "Ředitelské volno"

Škola bude uzavřena!

Prosinec

23. XII. 2019 - 3. I. 2020   Vánoční prázdniny

Škola bude uzavřena!

Ledna

6. I. 2020   Zahájení vyučování po Vánočních prázdninách
30. I. 2020
 Ukončení I. pololtetí školního roku 2019-2020
31. I. 2020 Jednodenní pololetní prázdniny


Bude vydáno vysvědčení za 1. pololetí
Škola bude uzavřena!

Únor

24. II. 2020 - 1. III. 2020   Jarní prázdniny pro Prahu 10

Škola bude uzavřena!

Březen

Duben

9. IV. 2020   Velikonoční prázdniny
10. IV. 2020  
"Velký pátek", tzv. ostatní svátek ČR dle zákona č. 245/2000 Sb.
13. IV. 2020
"Velikonoční pondělí", Státní svátek ČR dle zákona č. 245/2000 Sb.

Škola bude uzavřena!
Škola bude uzavřena!
Škola bude uzavřena!

Květen

Červen

30. VI. 2020  Ukončení II. pololtetí školního roku 2019-2020

Bude vydáno vysvědčení za 2. pololetí

Červenec - Srpen

1. VII. 2020 - 31. VIII. 2020

Škola bude uzavřena!

Výše uvedená tabulka je zpracována podle materiálu "Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích", č. j.: MSMT-2939/2018-3, ze dne 19. února 2018

Bližší informace poskytnou pracovníci školy nebo je lze také získat na oddělení koncepce vzdělávací soustavy MŠMT ČR (tel. 234811508).

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky