SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Koordinátor pro autismus

KOORDINÁTOR PÉČE O AUTISMUS:

Při SPC školy pracuje krajský koordinátor péče o děti a mládež s poruchami autistického spektra pro region hlavního města Prahy.

Kontakt:

              
Mgr. Kateřina Šanderová
                     Telefon:  +420 274 772 945
                     E-mail:  


Krajský koordinátor poskytuje tyto služby:

  • Psychologická diagnostika pervazivních vývojových poruch ve vztahu k výchově a vzdělávání dětí a mládeže ve věku od 3 do 26 let věku

  • Psychologické poradenské služby pro rodiče a zákonné zástupce dětí a mládeže s autismem

  • Školní poradenské služby pro rodiče, učitele, pedagogické asistenty a vychovatele dětí a mladistvých s pervazivní vývojovou poruchou v otázkách výchovných a vzdělávacích strategií, individuálních a skupinových integrací, tvorby IVP (individuálních vzdělávacích programů) a podobně

  • Přímé psychologické a speciálně pedagogické intervenční a poradenské služby ve výchovných a vzdělávacích zařízeních pečujících o klienty s poruchami autistického spektra

  • Přednáškové a zaškolovací kurzy pro rodiče, výchovné poradce, osobní a pedagogické asistenty i ostatní pedagogické pracovníky a další zájemce o práci s dětmi a mládeží s touto diagnózou 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky