SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Rada školy

Školská rada

Školská rada - funkční období červen 2014 - červen 2017

Za pedagogické pracovníky:  Mgr. Miroslav Rott - předseda,  miroslav.rott@chotounska.cz
                                                     Mgr. Iva Chalašová   
                                 
Za rodiče žáků:                          Miroslava Picková
                                                     Kateřina Kotenová
Za zřizovatele:                           Josef Brázda  
                                                     Ing. Milan Maršálek
Zde naleznete veškeré podrobnosti týkající se zákonů a vyhlášek, podle kterých se zřizuje, volí a vykonává svou činnost školská rada:

Stránka se upravuje!


Celý text Výroční zprávy školy (včetně příloh) za minulý školní rok 2017-2018 je zájemcům k dispozici v samostatné  sekci tohoto školního webu nebo na následujícím odkazu:  Výroční zpráva školy

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky