SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská 476

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Nepřehlédněte!

OZNÁMENÍ

Vážení rodiče,
vedení školy oznamuje, že zájemci o studium na naší praktické škole jednoleté, resp. jejich zákonní zástupci, si mohou domluvit osobní prohlídku ve všech prostorách, ve kterých se uskutečňuje výuka a získat všechny potřebné informace, které souvisejí s naší praktickou školou. Potřebné informace vám rádi sdělíme na kontaktním čísle pana ředitele (viz.  úvodní stránka naší webové prezentace).

Důležité upozornění
Mateřská škola je určena pouze pro děti, které jsou hospitalizované ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ
Obecné informace platné pro školní rok 2017/2018 naleznete na stránce výchovný poradce školy. Aktuality a novinky pro letošní školní rok budou průběžně doplňovány.

Upozornění pro rodiče:
Vážení rodiče,
pokud budete žádat o jakékoliv potvrzení pro vaše dítě od SPC (tzn. ZTP/P průkazky, přiznání sociálních dávek, důchody aptd.), je nutné se objednat nejméně 2 měsíce předem. Pokud tak neučiníte, nemůžeme vám zaručit, že budete mít potřebná vyšetření včas.
SPC je spádovým pracovištěm pro celou Prahu.

Kontaktní čísla školy:

  • Budovu školy v Chotouňské naleznete snadno na stránkách www.seznam.cz nebo podle GPS souřadnic 50°5'1.412"N, 14°29'48.587"E

  • Odhlašování obědů (nejpozději do 8:00 hodin) na první den nepřítomnosti žáka ve škole resp. přihlášení žáka na obědy po ukončení nemoci je možné na čísle 274 774 999 a 736 483 507
  • nepřítomnost Vašeho dítěte ve škole můžete také nahlásit na záznamník v ředitelně školy na čísle 274 774 948

Oznámení pro rodiče žáků školy
ÚPRAVA CEN ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
Vzhledem ke zvyšování cen potravin se od 1. ledna 2012 upravují i ceny obědů. Jediným kriteriem pro stanovení ceny obědů zůstává i nadále věk dítěte a to podle níže uvedené tabulky:

1. kategorie  od 3 do 6 let věku .................  není                    
2. kategorie od 7 do 1O let věku..................29,
- Kč/oběd.............výše měsíční zálohy = 650,-
3. kategorie od 11 do 14 let věku.................31,
- Kč/oběd.............výše měsíční zálohy = 700,-
4. kategorie od 15 let výše..........................33,
- Kč/oběd.............výše měsíční zálohy = 750,-

Jana Hervertová
vedoucí šk. kuchyně

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky